Logo Nulweek
Theaterschip logo
Mimik logo
Logo Nulweek
Henk Peeters: Truus 5
QR code 0pwem0
4
Installatie Ronald de Ceuster
Mimik logo
Theaterschip logo

Aan tafel met ... wetenschappers en kunstenaars

De kunstenaars van de Nul-beweging omschreven hun werk als wetenschappelijk. Maar wat verstonden zij daaronder? 

De S van EICAS staat voor Science. Als museum nemen wij de Nul-beweging als vertrekpunt van onze collectie en daarmee willen we verbinding leggen met hedendaagse kunst. Dit geldt ook voor het onderdeel Science. Het bijzondere en unieke van Nul-kunst was dat zij door de Nul-kunstenaars 'wetenschappelijk' genoemd werd. Waarom? Wij willen verkennen wat wetenschap en Nul-kunst met elkaar te maken hadden en hoe hedendaagse kunst zich verhoudt tot de wetenschap. Voor een eerste verkenning hiervan gaan we in gesprek met wetenschappers en kunstenaars die zich verbonden voelen met de Nul-beweging. Greetje Timmerman, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (jeugdvraagstukken in opvoeding en onderwijs) begeleidt het tafelgesprek. Je bent van harte welkom om dit eerste tafelgesprek bij te wonen en mee te doen met de discussie.

Het is gesprek is gefilmd en terug te zien en horen op Instagram.

Locatie: Museum EICAS

Tijd: zondag 26 maart, 13.00 tot circa 14.30 uur

Kosten: € 11,- 

De volgende kunstenaars/wetenschappers zitten aan tafel op 26 maart:

Susan Bink

Paul van Geert

Angel Pinxten

Hans Schaffers

Ronald de Ceuster

 

Susan Bink

Susan maakt sculpturen, installaties, performances, workshops en onderzoekt onder andere wat er kan ontstaan als er ’niets’ op tafel ligt. Dit het liefst samen met anderen. Zo onderzoekt ze op dit moment samen met Susi Rosenfeld (dans) het spelen met waarneming, beweging en performance in publieke ruimtes, theater en musea. Met verschillende ‘Wandering Sculptures' is ze op zoek naar vormen van beweging. Wat als je iets hebt gevonden, gemaakt of ontworpen? Hoe kan dat bewegen in het dagelijks leven en in de openbare ruimte? Wat ontstaat er als sculpturen, tekeningen en instructies op een open en eigen manier doorleven op verschillende plekken?

www.susanbink.nl

 

Paul van Geert

Paul van Geert (1950) is emeritus hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Groningen, waar hij de theorie van complexe dynamische systemen (complexiteitstheorie) heeft toegepast op het proces van de menselijke ontwikkeling. Als kunstenaar brengt hij al meer dan 5 decennia de ontwikkeling van zichzelf en van mensen uit zijn directe omgeving in kaart in de vorm van grote, vrijstaande en beweegbare geschilderde objecten. Zijn stijl is zowel door de Vlaamse Primitieven (tot en met Breughel overigens) als door de klassieke Belgische stripschool geïnspireerd, en brengt de (licht) absurde conditie van het menselijk bestaan in beeld, waarbij hij afstand neemt van de wetenschappelijke kijk op de mens. Hij schrijft op dit ogenblik een boek, te verschijnen bij Cambridge University Press, waarin hij de complexiteitstheorie toepast op de beeldende kunst.

www.paulvangeert.nl

 

Angel Pinxten

In mijn werkzame leven heb ik 35 in allerlei functies in het onderwijs werkt, basisonderwijs en volwasseneneducatie (MBO). Daarnaast studeerde ik kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit. Ik volgde daar alle modules van beeldende kunst. In 2010 switchte ik volledig naar fotografie na een HBO-opleiding aan de Fotovakschool. Ik geef cursussen en workshops fotografie (en kunst) aan volwassenen ook bij b.v.. CodaMuseum  Apeldoorn en De Zutphense Musea. Mijn werk als vrijwilliger in Museum Eicas is nu suppoost en rondleider en fotograferen van objecten natuurlijk. Wat ik leuk vind is mensen enthousiast te maken voor kunst. ik ben zelf meer een doener dan een theoreticus. Kunst kijken is doen en genieten van de kijkervaring. Kunst kijken is voor mij ook vaak inspiratie  voor mijn eigen fotografische werk.

https://angelpinxten.jalbum.net

 

Hans Schaffers

Hans is zelfstandig onderzoeker op het gebied van digitalisering, innovatie en

maatschappelijke vernieuwing en was voorheen werkzaam in diverse onderzoeksinstellingen. Zijn interesse vooral op het gebied van creativiteit en samenwerking in het innovatieproces en de toepassing daarin van methoden en concepten zoals ‘living labs’ en ‘action research’. Hij werkt momenteel aan een boek op het gebied van creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie.

https://www.researchgate.net/profile/Hans-Schaffers

 

Ronald de Ceuster

Ik houd mij bezig met hoe ruimtes en materialen los van hun functionaliteit en anekdotische achtergrond in relatie tot elkaar als beeld ervaren kunnen worden. Ik richt mij daarbij op het raakvlak van waar het werkelijke, de verschijning van de materie zelf, overgaat in de verbeelding. De scheidslijn tussen wat beeld is of niet, tussen of het iets voorstelt of niets voorstelt, interesseert mij. Door uit te gaan van de vormelijkheid van ruimtes, dingen en materialen wil ik de taal, die altijd een verwijzing in zich draagt, op afstand houden. Op het moment dat een beeld voor zichzelf kan spreken openbaren zich vermoedens van te ervaren betekenissen.

www.ronalddeceuster.nl

 

Wil je aansluiten bij de discussie? Stuur dan een mail naar info@eicas.nl onder vermelding van ‘Aan tafel met…’