Prins Bernhard Cultuurfonds
IMG_2560
Gemeente Deventer
IMG_2557
IMG_2559
IMG_2564
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gemeente Deventer
IMG_2557
IMG_2559
IMG_2560
IMG_2564

Installatie Ronald de Ceuster

Atelier 0

19 maart t/m 11 juni 2023 

Deventer kunstenaar Ronald de Ceuster (1960) bouwt een installatie, Atelier 0, waar ook anderen aan kunnen werken.

“Het samen werken aan de installatie schept de mogelijkheid elkaar te spreken over kunst, het maakproces en natuurlijk over de Nul-beweging waaraan mijn werk schatplichtig is”.

Aldus de Ceuster, die zich bezighoudt met hoe ruimtes en materialen – los van hun functionaliteit en achtergrond – in relatie tot elkaar zich als beeld, kunstwerk, verhouden.

Atelier 0 is te bezoeken in het souterrain van Museum EICAS. Op de volgende data, tussen 15:00 en 16:30, is het mogelijk om samen met de kunstenaar aan zijn installatie te werken:

  • vrijdag 7 april
  • zaterdag 29 april
  • zondag 30 april
  • vrijdag 26 mei
  • zaterdag 10 juni
  • zondag 11 juni

Op 7 april zal Hilde Dorrestein aanwezig zijn als gespreksleider om naast het bewegen van de installatie ook met elkaar in gesprek te gaan over het hoe en waarom van de Ceusters werkwijze.

Deze installatie kwam tot stand dankzij de subsidiegevers PBCFO en Gemeente Deventer.

Locatie: Museum EICAS, souterrain  

Tijd: tussen 15.00 en 16.30 uur op bovengenoemde data