Interconnectedness
Interconnectedness

Blog Hilde Dorrestein over inspiratieavond

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de belangrijke expositie van werk van davidkremers in het museum, die naast kunstenaar ook wetenschapper is, en als adviseur verbonden is aan een belangrijke technische universiteit Caltech in Pasadena (Californië-USA). Het is werk van 30 jaar geleden. Een prachtig citaat van hem luidt:

"Alles wat mensen in de wereld zetten zijn levende dingen".

En dat betekent dus dat ze ons onmiddellijk uit de handen gaan lopen en een eigen leven gaan leiden. Interconnectedness, emergentie, gevat in een sprekend beeld.

“Het universum is vloeibaar"

staat in grote letters op een muur in een van zijn zalen geschreven. Is er dan helemaal geen richting? Kun je alleen maar een beetje meedansen en improviseren? Of kan het ook gewoon zo zijn dat je heel goed met verenigde krachten oplet om alles te betrappen wat je niet had voorzien en wat ondertussen verschijnt, en daar mee aan het werk te gaan?

Centraal op deze inspiratieavond staat de vraag hoe je veilig kunt zijn en verder kunt komen in een wereld waar het ene probleem het andere lijkt te baren. Waar eindeloze polariteiten elkaar alleen maar lijken te verharden. Hoe vind je een denken dat recht doet het harde karakter van de werkelijkheid enerzijds en de menselijke mind anderzijds. We gaan ons deze inspiratieavond van het ene naar het andere bewegen. We gaan op basis van een gedachte of een citaat onze gedachten delen.

Dit is een werkwijze die je zelf kunt beoefenen en waarin je elkaar kunt opzoeken en versterken. Het doel is niet om anderen te bekeren. Het is aanstekelijk als dingen gewoon blijken te werken. En het prachtige is niet alleen dat oefening kunst baart, maar dat onze hersenen letterlijk veranderen als we zo bezig zijn. De plasticiteit van ons neurologische systeem blijft ons hele leven een feit. Dat is het ‘improvement’: je denken weet steeds geïntegreerder met complexiteit om te gaan.

Hilde Dorrestein zal de bijeenkomst begeleiden. De boeken ‘Combining’ van Nora Bateson en ‘Being Better Better’ van Hämäläinen and Saarinen zijn belangrijke, herkenbare inspiratiebronnen voor haar. Zij vindt daar van alles wat zij vanuit haarzelf ook al op het spoor was.

Tekst: Hilde Dorrestein
20240409