Z15.13_1005892f_SW
Z15.9_1002394
Z15.11_1002388
Zaal Ellen Korth
Z15.5_1002416
Z15.6_1002410
Z15.10_1002392
Z15.13_1005892f_SW
Zaal Ellen Korth
Z15.5_1002416
Z15.6_1002410
Z15.9_1002394
Z15.10_1002392
Z15.11_1002388
P8261572-Verbeterd-NR

Finissage # WALKS #

17 september finissage # WALKS # van Ellen Korth van 10 tot 17 uur. 

De vloer staat vol geschreven met en en en en, nog even volledig als toen het begon. 

Er is geen begin en er is geen einde. Alles herhaalt zich, terwijl de tijd zich vult. Alles doet mee, alles hangt samen. En dat gaat door nadat de installatie afgebroken zal zijn.

 Als teken daarvan zullen bezoekers de hele dag door concreet iets mee krijgen van Ellen Korth, iets wat zij ter plekke zal maken.