Expositie
Gemeente Deventer
Prins Bernhard Cultuurfonds
Expositie
Beeld
Henk Peeters, Veren (detail)
4
Bas van der Wal: TRUF
Gemeente Deventer
Prins Bernhard Cultuurfonds

Matter over Mind

Van 27 mei tot en met 24 juli 2022

Groepstentoonstelling van vier kunstenaars.

EICAS neemt je, geïnspireerd door de Nul- en ZERO-beweging, steeds weer mee langs nieuwe beelden en sensaties. Museum EICAS focust zich op de kunst en het gedachtegoed van de Nederlandse Nul- en internationale ZERO-beweging van begin jaren zestig. Maar dat betekent zeker niet dat er alleen ‘oud’ werk te zien is. Vanaf 27 mei is  de groepstentoonstelling van hedendaagse kunstenaars, die werken in de geest van Nul en ZERO te zien. Onder de titel ‘Matter over Mind’ zijn kunstwerken samengebracht waar in het maakproces ruimte is gelaten voor toeval. In de eenvoud, het optimisme en het gebruik van alledaagse materialen is het gedachtegoed van de Nul-beweging terug te zien.

Hanna Jansen, curator Matter over Mind: “De vier kunstenaars in Matter over Mind gaan in hun werk uit van hun materiaal en geven deze een zekere autonomie. Zij bepalen de kaders, maar uiteindelijk krijgt het materiaal de ruimte om af te wijken van het oorspronkelijke plan. Daardoor zweven de werken tussen uitgedacht en toevallig, maar zijn uiteindelijk geen van beiden.”

Er zijn schilderijen te zien van kunstenaar Ide André, die tot stand komen door met verf besmeurde touwen op linnen doek te slaan. Roos Vogels toont installaties van aan elkaar gebonden wilgentakken, die zij speciaal voor deze expositie ontwikkelde. Kunstenaar AKMAR toont onder andere haar Sandpaper Compositions, waarvoor zij gebruikte schuurpapieren als individuele kunstwerken presenteert. En Bas van der Wal toont zijn werken die hij in nauwe samenwerking met de vier elementen (water, vuur, lucht en aarde) produceert.

De titel Matter over Mind is een omkering van de populaire uitspraak ‘Mind over Matter’. Jansen zegt hierover: “De uitspraak ‘Mind over matter’ plaatst de wil boven de materie. De gedachte is dat - zolang je ergens je zinnen maar op zet – alles haalbaar is. Het zegt iets over onze prestatiecultuur en de behoefte om grip te krijgen op een drukke wereld. De tentoonstelling Matter over Mind focust zich op wat er gebeurt als de matter ruimte krijgt om mee te praten en ons te verrassen.”

Op 23 juli vond de finissage van de expositie plaats, in de vorm van een lezing door prof. dr. Klaas Landsman en een kunstenaarsgesprek door curator Hanna Jansen en alle vier de kunstenaars. De bijeenkomst was een groot succes, zowel wat de opkomst betreft als de tevredenheid over de inhoud. Een verslag in de vorm van bewegend beeld en tekst is hier te vinden.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Deventer.