EICAS european institute for contemporary art and science

<< terug naar het overzicht

De Stentor 17 november 2017
door Martijn Ubels
Deventer

Koos Hoogland gelooft in museum

Een museum in het Hegius aan de Nieuwe Markt in Deventer, met Europese uitstraling en zonder subsidie. Te mooi om waar te zijn? ,,Nee, dit is mogelijk’’, zegt initiatiefnemer Koos Hoogland.

foto Ronald Hissink Koos Hoogland voor het Hegius aan de Nieuwe Markt. ,,Kies je voor alleen appartementen in het Hegius of een hotel, dan ligt de verkoopprijs hoger. Maar wat is dan de maatschappelijke meerwaarde voor Deventer?’’(foto Ronald Hissink)

Deventer en musea, het is een moeilijk verhaal. Tijdelijke sluiting van museum De Waag, de stagnatie van het nieuwe speelgoedmuseum. Hoogland: ,,Ons initiatief komt niet van een museale organisatie of gemeente. Maar van particulieren, zonder afhankelijkheid van subsidie van de gemeente. Die ontwikkeling zie je vaker, met in deze regio More als voorbeeld. Ik ben geen miljonair, maar met vermogende mensen is kapitaal vrij te maken voor de aankoop en exploitatie van een museum. In ons concept maken investeerders het financieel rond. In combinatie met enkele appartementen aan de Hofstraat, die Gaby Bosch van 1618 Vastgoed wil realiseren.’’

,,De stichting voor het vastgoed en het museum is al opgericht. De naam is Eicas, ‘European Institute for Contemporary Art and Science’. Het museum is meer dan kunst kijken. We zoeken de verbinding met wetenschap, ateliers en workshops, concerten en cultuur. Ons vertrekpunt is de Europese Nul/Zerostroming van kort na de oorlog. Dat abstracte werk zie je nauwelijks in Nederland. Bestaande musea hebben geen plek. Veel collectioneurs hebben waardevolle werken thuis en willen die publiekelijk tonen. Namen kan ik nu niet noemen, die toezeggingen zijn pas keihard als we een gebouw hebben. Dat netwerk is een belangrijke bouwsteun van de collectie. We streven samenwerking na met kunsthogescholen uit binnen- en buitenland. Vooral Duitsland, net over de grens in Munster en het Roergebied.’’

,,We kijken naar meer plekken in de Stedendriehoek. Het valt of staat niet met het Hegius, maar dat pand komt nu vrij. De ligging sluit aan bij de gemeentelijke visie voor dit gebied, opgesteld door de adviseurs Coenen en Asselbergs. Hegius ligt in de beoogde cultuurdriehoek in dit deel van de binnenstad. Met vlakbij filmtheater de Viking, bibliotheek en Geert Groote Huis. Gelukkig laat de gemeente nu de invulling van het Hegius meewegen bij de verkoop. Mijn zorg is dat de gemeente kiest voor een lange, open verkoopprocedure. Als ons initiatief aanspreekt, moet de gemeente eigenlijk zeggen: ‘We gaan om tafel en we proberen er uit te komen’. Ik zeg via de media niet wat wij maximaal willen betalen of aan een symbolisch bedrag denken. Duidelijk is dat wij niet de hoofdprijs kunnen betalen. Kies je voor alleen appartementen in het Hegius of een hotel, dan ligt de verkoopprijs hoger. Maar wat is dan de maatschappelijke meerwaarde voor Deventer?’’

Ambitie

,,We beginnen klein, met groei naar 50.000 bezoekers per jaar. More zat al snel op 100.000. Dus 50.000 is haalbaar, met een Europese uitstraling. De Stedendriehoek ligt perfect, op anderhalf uur rijden liggen de Randstad en Duitsland. Er is nog geen haalbaarheidsonderzoek. Met mensen met kennis van zaken is er verkennend werk gedaan en het is doorgerekend. Vergis je niet, er zijn vermogende mensen in deze regio of die hier wortels hebben. Met een hart voor kunst en die iets willen doen voor de regio. Bij het bedrijfsleven en fondsen zijn ook mogelijkheden.’’

,,Sinds 2007 woon ik in Diepenveen, eerder in Bussum en Groningen. In Deventer ontbreekt een museum, een trekker zodat je ook buiten de zomer om naar de stad komt. Na m’n pensioen als jurist neemt m’n hobby cultuur en kunst meer professionele vorm aan. Met bijvoorbeeld advieswerk voor kunstenaars en kleinere culturele organisaties. Een museum oprichten: hoe krijg je het in je hoofd? Zie het als megalomane nederigheid. Ik geloof erin.’’

Wethouder: ‘Ik ken het plan niet’

Wethouder Frits Rorink (CDA,vastgoed) laat zich niet uit over de suggestie van een voorkeursbehandeling voor Eicas bij de verkoop van het Hegius. ,,Mogelijk is dit initiatief ambtelijk bekend, maar ik ken het plan en deze meneer niet, alhoewel ik opensta voor kennismaking’’, zegt Rorink. ,,Ik ga er daarom nu niet via de krant op in. En ga uit van de stand van zaken nu. Dat is dat er voor Hegius zoals afgesproken met de gemeenteraad een verkoopprocedure komt, met de randvoorwaarde dat de invulling meetelt. We zijn druk bezig met de voorbereidingen, maar dat gaat geen maanden meer duren.’’ Volgens Hoogland is het plan ambtelijk bekend en gedeeld met de deze zomer opgestapte cultuurwethouder Hartogh Heys.