European Institute for Contemporary Art and Science

In onze wereld, waar snelheid belangrijk is en die zich kenmerkt door complexiteit, is het zinvol om tijd te nemen en ons bezig te houden met de essentie. Zinvol en betekenisvol om het hier en nu beter te begrijpen en om meer gevoel van richting te krijgen in het verkennen van de toekomst.

Relevantie

We leven in een maatschappij die bol staat van veranderingen en onzekerheden. Door technologische ontwikkelingen zal onze maatschappij er anders uit gaan zien. Maar hoe? Wie kan zich voorstellen hoe het is om in een smart city te wonen, in hoge mate gedigitaliseerd, in een economie die niet meer lineair is. Welke nieuwe sectoren zullen er ontstaan en hoe verdwijnen al lang bestaande sectoren? Hoe stoppen we het schaamteloos exploiteren van onze planeet en onderdrukken van vele mensen? Het maakt de wereld minder voorspelbaar en dan hebben we het al helemaal niet over de internationale politieke arena. Denk aan het populisme, radicalisering en situaties in Hong Kong, Europa en Argentinië.

Het roept bij veel mensen vragen op. Waar sta ik eigenlijk? Begrijp ik wat er om me heen gebeurt? Waarheen beweeg ik me eigenlijk? En de mensen om me heen? Het bewust zijn van onze eigen identiteit, hoe we tussen mensen staan en wat al die veranderingen voor onszelf betekenen, lijkt in gedrang te komen door de onstuimigheid om ons heen.

Tijd voor reflectie en verwondering. Tijd om op onderzoek uit te gaan. Tijd om oordelen uit te stellen. Tijd om te spelen. Zoals jonge kinderen spelenderwijs de wereld mogen ontdekken en geconfronteerd worden met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Hoogste tijd voor EICAS.

European Institute for Contemporary Art and Science

Bezoekers kunnen bij EICAS hun eigen weg vinden binnen de vele perspectieven van identiteit. Of het nu meer bezinnend is of meer onderzoekend, het zal altijd een eigen, persoonlijke ervaring zijn. Dat geldt ook voor organisaties. EICAS is ook voor organisaties een centrum voor (her)bezinning en strategische verkenning.

EICAS is de plaats waar een museum oorspronkelijk voor bedoeld is. Een plaats van bezinning, educatie en onderzoek. Een oorspronkelijke plaats voor Identiteit, gebaseerd op de ZERO-kunst en gedachtengoed.

Identiteit kent vele perspectieven in persoonlijkheid, cultuur en organisatievormen. Vanuit ZERO wordt de identiteit benaderd zonder structuren, paradigma’s en aannames. Identiteit in zijn pure vorm, waar traditie (verhalend), vernieuwing en en onderzoek (besprekend) inspirerende perspectieven zijn. Deze onderzoekende educatie is de rode draad van wat er bij EICAS gebeurt.

Identiteit is waar het voortdurend over gaat. Bezinnen, reflecteren, experimenteren en leren gebeurt door mensen en vormt daarmee persoonlijke identiteit en identiteit van organisatievormen en maatschappij.

“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. He to whom the emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe, is as good as dead – his eyes are closed.”

Albert Einstein

ZERO is niet alleen een periode in de kunst, het is voor EICAS ook een kunstzinnige vorm van het benaderen van actuele maatschappelijke vraagstukken. Innovaties vanuit het bestaande zijn ingewikkeld te ontwikkelen en uit te voeren, maar innovaties vanuit niets (zero) kunnen maatschappelijk het verschil maken. Kunst en wetenschap gaan hand in hand in de benadering van vraagstukken en om het verschil te maken in vernieuwing. De ZERO-traditie kan ons verder helpen in innovaties. Dat kan bij EICAS op verschillende manieren. Bezinnend en reflecterend door de tentoonstellingen en exposities; experimenterend en onderzoekend in werkruimtes; lerend in verschillende werkvormen, zoals workshops, denktanks en college-vormen.

Wat biedt Connected Partner EICAS?

  • Onbeperkte toegang voor u, uw partner en twee introducees tot het museum
  • Gratis toegang voor alle medewerkers van uw bedrijf of organisatie
  • Exclusieve previews van nieuwe tentoonstellingen
  • Het bijwonen en mee organiseren van lezingen en events
  • Vermelding op onze website en/of andere publicaties/reclame uitingen
  • Kom in contact met andere Connected Partners tijdens het Art & Wine Event
  • Fiscaal voordeel met “periodieke gift in geld”

U bent al Connected Partner vanaf € 1000,- per jaar

Wilt u ook Connected Partner van EICAS worden?

Neem dan contact op met:
Koos Hoogland, +31(0)6 536 105 20, kooshoogland@eicas.nl

De Organisatie

De organisatie van EICAS bestaat uit ruim 30 vrijwilligers.

Teamcoördinatoren:

Fred Wagemans – Kunsten, exposities en rondleidingen
Marianne Bos – Suppoosten
Sterre Delemarre – Kindereducatie
Bas Clasener – Science
Hans Elfring – Administratie, financiën en ICT
Eleonore Jongejan – Organisatieontwikkeling en personeel
Ada Kraft – Communicatie en PR
Evert Reinders – Facilitaire zaken
Mariken Oelen – Fondsenwerving

Bestuur:

Koos Hoogland – voorzitter
Eleonore Jongejan – bestuurssecretaris
Esther Bos – lid
(Vacature penningmeester)

Directie:

Koos Hoogland – algemeen directeur a.i.
Fred Wagemans – artistiek directeur a.i.

Advies:

Carla Delfos
Anneke Walvoort