EICAS european institute for contemporary art and science

Participeren

Het EICAS-initiatief biedt vele mogelijkheden om te participeren: door inzet en financieel. Geen enkele museum-organisatie kan zonder ondersteuning van enthousiaste vrijwillige medewerkers en mensen die de buidel willen trekken of hun collectie hedendaagse kunst in bruikleen willen geven of schenken. Uw steun is hard nodig om dit EICAS-initiatief van de grond te tillen. Doe vanaf het begin mee.

EICAS-founders zijn enthousiaste kunstliefhebbers die speciaal de hedendaagse beeldende kunst een warm hart toedragen. Ze beseffen dat een voorspoedige internationale toekomst van het EICAS mede in hun handen ligt en ze willen daar eenmalig of periodiek een stevige financiële basis voor leggen. Men is dan mede-initiatiefnemer van het EICAS-museum. Daarnaast is het mogelijk een eigen fonds op naam te schenken of per erfstelling nalaten. De schenker/erflater bepaalt zelf de doelstelling van het fonds ten behoeve van het voortbestaan van EICAS. Een fonds op naam is een apart en zichtbaar onderdeel van EICAS. Een fonds op naam is mogelijk vanaf € 50.000. Founders ontvangen, behalve de uitnodiging voor een jaarlijks founders-diner, een door de beeldhoudster Eja Siepman van den Berg (winnares Wilhelminaring 2017) ontworpen bronzen penning als onze dank.

EICAS is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI. Dit betekent interessante fiscale aftrekmogelijkheden.

Je kunt EICAS-participant worden door eenmalig of periodiek een bedrag van € 10, € 20 of € 50 te doneren. Als participant heb je gratis toegang tot het museum en kortingen op de tickets voor de evenementen.

EICAS is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Fondsenwerving

EICAS-founders

EICAS-founders zijn enthousiaste kunstliefhebbers die speciaal de hedendaagse beeldende kunst een warm hart toedragen. Ze beseffen dat een voorspoedige internationale toekomst van het EICAS mede in hun handen ligt en ze willen daar een stevige financiële basis voor leggen. Men is dan mede-initiatiefnemer van het EICAS-museum.

Fonds op naam

Het is tevens mogelijk een eigen fonds op naam te schenken of per erfstelling nalaten. De schenker/erflater bepaalt zelf de doelstelling van het fonds ten behoeve van het voortbestaan van EICAS. Een fonds op naam is een apart en zichtbaar onderdeel van EICAS.

Begunstigers

Begunstigers kunnen het EICAS steunen door eenmalig of periodiek te schenken. Dat kan door eenmalig een bedrag of een kunstwerk te schenken of een kunstwerk voor bepaalde of onbepaalde tijd in bruikleen te geven. Ook kan men minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een bedrag schenken op basis van lijfrente.

EICAS-zakenvrienden

De moderne internationale dynamiek van het EICAS straalt straks af op het bedrijfsleven in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, maar reikt ook tot de Randstad en het Ruhrgebied. Ondernemers, bestuurders, directie- en stafleden ondersteunen het initiatief van harte en willen ervan meeprofiteren. In ruil voor hun steun aan het EICAS mogen zij, met hun zakenrelaties, na realisatie exclusief gebruik maken van de faciliteiten van het EICAS.

Sponsoring

Het EICAS biedt sponsors talrijke mogelijkheden om aan te sluiten bij de externe communicatie van het EICAS, zowel ten behoeve van permanente en wisselexposities.

De moderne internationale dynamiek van het EICAS straalt straks af op het bedrijfsleven in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, maar reikt ook tot de Randstad en het Ruhrgebied. Het EICAS biedt sponsors talrijke mogelijkheden om aan te sluiten bij de externe communicatie van het EICAS en te organiseren wisselexposities en evenementen. Ondernemers, bestuurders, directie- en stafleden ondersteunen het initiatief van harte en willen ervan meeprofiteren. In ruil voor hun steun aan het EICAS mogen zij, met hun zakenrelaties tegen van te voren overeen te komen afspraken exclusief gebruik maken van de faciliteiten van het EICAS.