EICAS european institute for contemporary art and science

Hegius Gymnasium Deventer wordt EICAS-museum

Het oude Hegius-Gymnasium aan de Nieuwe markt te Deventer wordt herbestemd tot het EICAS-museum, European Institute for Contemporary Art en Science. Daarnaast krijgt het gebouw een woonfunctie, op de hoogste etages komen appartementen en penthouses. Hans van Heeswijk maakte het ontwerp voor de transformatie. De opening van het museum staat gepland medio 2020.

foto

EICAS maakt een brede collectie van ZERO/NUL kunst toegankelijk in een permanente tentoonstelling op een geheel eigen trans-historische manier. Zij verbindt de historische kunst stroming Zero met hedendaagse artistieke productie en onderzoek. Het integreren van kunst en wetenschap zal aandacht krijgen in tentoonstellingen, film vertoningen, lezingen, artistieke interventies, workshops, masterclasses en publicaties die het brede publiek de mogelijkheid bieden in gesprek te gaan met kunstenaars en wetenschappers. Voor de achtergrond van haar collectie bevordert deze uitwisseling bewustwording van en inzichten in de creatieve processen die onze toekomst vorm zullen gaan geven.

Beeldende kunst

De potentie van beeldende kunst moet beter benut en breed onder de aandacht gebracht: hoe kunst bijdraagt aan de waarneming, de zintuigen stimuleert, gesprekken op gang brengt. Essentieel daarbij is de relatie tussen beeldende kunst en wetenschap. Beeldende kunst weet consequent vragen op te roepen, maatschappelijk en politiek. Door haar nieuwsgierigheid, onderzoeksmethoden en internationale beeldtaal en door het gebruik van al maar nieuwe media en technieken. Kunst leert ons scherper zien en genereert zo een nieuwe openheid voor het onbekende, het onverwachte, het ongewenste. Kunst heeft de unieke mogelijkheid een betekenis te koppelen aan een indringende esthetische, emotionele gewaarwording.

EICAS richt zich in de eerste plaats op Europese hedendaagse kunst, kunstenaars en theoretici, maar zoekt, zo nodig, ook de internationale interactie buiten Europa. Met geïnteresseerde samenwerkingspartners binnen de Europese Unie wordt een samenwerkingsverband aangegaan.

Breed scala

EICAS wil een unieke positie in de Nederlandse museale sector innemen door uit te gaan van het humanisme en geheel in de traditie van de verlichting taal, kunst, cultuur en wetenschap met elkaar verbinden. Het brede begrip wetenschap wordt daarmee weer teruggebracht naar één vakgroep, namelijk filosofie. In de kunst die in het museum wordt getoond zijn filosofie, taal en cultuur (de brede maatschappelijke context waarin de mens leeft) fenomenen waaruit het beleid en de programmering wordt verwoord.

Behalve het organiseren van exposities gaat EICAS zich ook inzetten voor moderne dans, mode, literatuur, concerten van hedendaagse muziek, performance en toneelvoorstellingen. Extra aandacht is voor de fysieke en sociale toegankelijkheid voor mensen met dementie, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met afasie en mensen met autisme en andere prikkelverwerkingsstoornissen.

Naast de traditionele kunstvormen komen nieuwe artistieke expressies tot ontwikkeling dankzij digitalisatie en multidisciplinaire activiteiten. Niet alleen in de kunsten, maar ook in de wetenschappelijke disciplines. Als gevolg van de internationalisatie van het kunstenonderwijs zijn canons, doctrines en vastgeroeste referenties niet langer van belang. Studenten uit heel Europa brengen hun eigen geschiedenis en verhalen mee en ontwikkelen hun persoonlijke signatuur gedurende de uitwisseling met anderen, onder begeleiding van inspirerende docenten.

AbstractLAB

Het AbstractLab van het nieuwe museum is een kenniscentrum, een gespecialiseerde werkplaats en een open atelier. Nationale en internationale kunstenaars en veelbelovende studenten worden begeleid door ervaren docenten, coaches en kunstenaars. Een uitgebreide bibliotheek, de museumcollectie en de tijdelijke tentoonstellingen vormen voor de gebruikers van het AbstractLab een belangrijke onderzoeks- en inspiratiebron. Het AbstractLab richt zich op (toegepaste) kunst, design en architecturale vormgeving. Belangstellende kunstenaars worden beoordeeld op motivatie en artisticiteit.

Privaat initiatief

EICAS is een privaat initiatief en ontvangt vooralsnog geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies. Zowel in de fase van de totstandkoming van het museum als daarna is EICAS uitsluitend aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten, schenkingen en legaten.