EICAS european institute for contemporary art and science

Het Hegiusgebouw gegund aan 1618 Vastgoed en EICAS

De gemeente Deventer heeft overeenstemming met ontwikkelmaatschappij 1618 Vastgoed over de aankoop van het Hegius-gebouw in Deventer. Samen met EICAS wil deze ontwikkelaar een museum voor hedendaagse kunst realiseren in het pand. Daarnaast is er ruimte voor appartementen, kantoren, ateliers en praktijkruimten.

foto

De gemeente Deventer heeft overeenstemming met ontwikkelmaatschappij 1618 Vastgoed over de aankoop van het Hegius-gebouw in Deventer. Samen met EICAS (European Institute for Contemporary Art and Sciences) wil deze ontwikkelaar een museum voor hedendaagse kunst realiseren in het pand. Daarnaast is er ruimte voor appartementen, kantoren, ateliers en praktijkruimten.

De gemeente had de keus uit verschillende voorstellen. Er waren twaalf partijen die het voormalige schoolgebouw wilden kopen. Wethouder Frits Rorink: ”We hebben bij de afweging gekeken naar zowel de geboden prijs als de kwaliteit van het plan. Dit plan is een mooie aanvulling voor de cultuurdriehoek en van meerwaarde voor Deventer als Boeiende Beleefstad.”

EICAS gaat er een museum met 'Europese uitstraling' van maken. Het vertrekpunt is de Europese Nul / Zerostroming van kort na de oorlog. Dat abstracte werk zie je nauwelijks in Nederland. Bestaande musea hebben geen plek. Veel collectioneurs hebben waardevolle werken thuis en willen die publiekelijk tonen. We streven samenwerking na met kunsthogescholen uit binnen- en buitenland. Vooral Duitsland, net over de grens in Münster en het Ruhrgebied.'

Het is de bedoeling dat uiterlijk eind augustus 2018 het pand wordt opgeleverd aan de koper. De definitieve gunning, de koopovereenkomst, vindt plaats na de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening door de rechtbank die door het Ida Gerhardt College is aangevraagd.

Het bestuur van EICAS gaat zich, samen met de deskundigen, de komende maanden intensief bezighouden met gesprekken met ‘founders’, de definitieve fondsenwerving en de herontwikkeling van school naar museum.

Daarnaast wordt inmiddels een programma ontwikkeld voor experimenten op het gebied van kunst en onderzoek. Kunst als instrument van de waarneming, kunst om sociaal-maatschappelijke en politieke vragen te onderzoeken; kunst om grenzen af te tasten.

Het Hegius-gebouw
Het Hegius-gebouw
Het Hegius-gebouw
Het Hegius-gebouw
Het Hegius-gebouw
Het Hegius-gebouw
Artist impression Hans van Heeswijk Architecten Amsterdam
Artist impression Hans van Heeswijk Architecten Amsterdam
Artist impression Hans van Heeswijk Architecten Amsterdam
Artist impression Hans van Heeswijk Architecten Amsterdam

OPROEP leden Foundingcommity

Als je dit initiatief een warm hart toedraagt, neem dan contact met ons op. Wij organiseren binnenkort een informatieve bijeenkomst voor betrokken (oud) politici, bestuurders, industriëlen, ondernemers en andere kunstliefhebbers, die bereid zijn EICAS te ondersteunen. EICAS-founders zijn enthousiaste kunstliefhebbers die speciaal de hedendaagse beeldende kunst een warm hart toedragen. Ze beseffen dat een voorspoedige internationale toekomst van het EICAS mede in hun handen ligt en ze willen daar een stevige financiële basis voor leggen. Men is dan mede-initiatiefnemer van het EICAS-museum.

Contact: Dit e-mailadres is wordt beschermd tegen automatische verzamelmethodes. Als het niet goed wordt weergegeven (en u ziet deze tekst), dan ondersteunt uw browser geen stylesheets. o.v.v. foundersbijeenkomst