EICAS european institute for contemporary art and science

Stand van zaken

Actueel verslag van activiteiten

Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 is een cruciaal jaar gebleken in de jonge geschiedenis van het European Institute of Contemporary Art and Science – EICAS.

Definitieve keuze voor Deventer

Aan het begin van het jaar had EICAS in principe de keuze uit twee mogelijkheden om zich te vestigen. Te weten in het Hegiusgebouw aan de Nieuwe Markt te Deventer of de ‘Witte Vleugel van het Oude Stadhuis’ aan het Kerkhof te Zutphen. Samen met 1618Vastgoed is meegedaan met de inschrijvingsprocedure van de gemeente Deventer. Op 31 maart bleek dat de gemeente Deventer de verkoop had gegund aan 1618Vastgoed voor € 1.600.000 op basis van het EICAS-museumplan (souterrain, begane grond en eerste verdieping) en appartementen op de tweede en derde verdieping. Het Hegiusgebouw is op 1 november overgedragen aan 1618Vastgoed. Het positieve overleg met de gemeente Zutphen moest derhalve worden afgebroken. EICAS nam nog wel deel aan een placemakingsbijeenkomst m.b.t. de inrichting van de ’s Gravenhof te Zutphen. In Deventer is overleg gaande met het Buurtcomité Nieuwe Markt e.o.

Architectkeuze

Na een selectieronde met vier architecten is de keuze voor de verbouwing van het Hegiusgebouw gevallen op Hans van Heeswijk architecten te Amsterdam. Het bureau is bekend van de bouw van het MORE museum te Gorssel, de Hermitage te Amsterdam, het entreegebouw van het Van Goghmuseum te Amsterdam en de ondergrondse entree/verbinding van het Mauritshuis te Den Haag.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Huub Thomas (voorzitter), Koos Hoogland (secretaris) en Esther Bos (penningmeester). Het bestuur vergaderde zeven keer. Eind 2018 moest Huub Thomas wegens gezondheidsredenen afscheid nemen van het bestuur. Jeannette van Gelder Leerkamp trad als nieuw bestuurslid aan.

Raad van Advies

Het jaar staat verder in het teken van de oprichting van een voltallige Raad van Advies. Deze bestaat uit Carla Delfos (oprichter/oud directeur European League of Institutes of the Arts ELIA; Portefeuille: Europese samenwerking / wetenschap / onderzoek), Anneke Oele (oud-directeur Kunst RAI; portefeuille: kunsthistorie), Melanie Post van Ophem (oud voorzitter Culturele Raad Rotterdam; Portefeuille: algemeen), Tijs Visser (oprichter/oud directeur ZERO-verein Düsseldorf; Portefeuille: kunsthistorie), Diana Wind (oud-directeur Stedelijk Museum Schiedam; Portefeuille: kunsthistorie / museale organisatie). De Raad van Advies kwam drie keer bijeen.

Ondersteuningsgroep

Tweemaal heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de zgn. ondersteuningsgroep. Deze groep is samengesteld uit (oud)politici, vertegenwoordigers van het Deventer bedrijfsleven en onderwijs.

Medewerkers

Op basis van vrijwilligheid zijn aan het EICAS verbonden Frederika Rademaker, Holger Boswijk, Jan Bugter.

Externe contacten

De contacten met de bestuurlijke en ambtelijke top van de gemeente Deventer verlopen steeds soepeler. Deze hebben zich achter de plannen geschaard. De gunning van het Hegiusgebouw was een unaniem college besluit. Tijdens het persmoment vanwege de oplevering van het Hegiusgebouw werd aan wethouder Jan Jaap Kolkman een artist impression van Hans van Heeswijk architecten aangeboden. Er heeft een overleg met de wethouder van cultuur Carlo Verhaar plaats gehad. Met enkele fracties van de gemeenteraad is overleg.

Met het Deventer culturele veld zijn diverse gesprekken gevoerd.

De regionale pers heeft grote belangstelling voor het EICAS-project. Dat uit zich in diverse publicaties in De Stentor, radio en tv-interviews.

EICAS heeft regelmatig overleg met diverse kunstenaars en andere geïnteresseerden.

Op 22 maart werd een lezing gehouden, georganiseerd door het Architectuurcentrum Rondeel, met als titel ‘Verdient Deventer een kunstmuseum?’. Er waren plm. 85 aanwezigen. Koos Hoogland en Hans van Heeswijk waren de inleiders.

Bestuursleden hebben deelgenomen aan diverse culturele conferenties, lezingen en symposia.

Expositie City DNA Xinjian Lu te Zutphen

Ter gelegenheid van een werkbezoek van de Chinese ambassadeur aan Zutphen heeft EICAS van 26 mei t/m 10 juni in samenwerking met de gemeente Zutphen een expositie met schilderijen van Lu Xinjian georganiseerd in de Burgerzaal aldaar. Plm. 2.000 personen hebben de expositie bezocht.

Fondsenwerving

De funding van EICAS heeft de voortdurende zorg van het bestuur. Met diverse potentiele adviseurs en fondsenwervers zijn gesprekken gevoerd. Een en ander heeft nog niet geleid tot een structurele inzet van fondsenwervers/medewerkers.