EICAS european institute for contemporary art and science

Publiek

In de opstartfase 2018 en 2019 wordt het bezoekersaantal voor de tijdelijke exposities, vooruitlopend op de definitieve vestiging, geschat op 5.000. Voor het eerste exploitatiejaar 2020 wordt het bezoekersaantal geschat op 30.000 oplopend tot 50.000 in 2022. Doelstelling en karakter moeten aantrekkelijk zijn voor zowel de oude als jonge generaties met als specifieke taak dat een nieuwe generatie wordt aangeboord. Eigentijdse middelen en media zijn van groot belang om jonge generaties te trekken.