Z15.13_1005892f_SW
Z15.9_1002394
Z15.11_1002388
Zaal Ellen Korth
Z15.5_1002416
Z15.6_1002410
Z15.10_1002392
Z15.13_1005892f_SW
Zaal Ellen Korth
Z15.5_1002416
Z15.6_1002410
Z15.9_1002394
Z15.10_1002392
Z15.11_1002388
P8261572-Verbeterd-NR

# WALKS #

17 juni t/m 17 september 2023

De herhaling van de verandering. In de vroege zomer van 2020, midden in Corona lockdown, liep kunstenares Ellen Korth zeven weken lang, zeven dagen per week dagelijks met haar camera dezelfde route. Onderweg legde ze het plantenleven vast dat van dag tot dag veranderde. Stilte, herhaling, traagheid, saaiheid die geen saaiheid is. Dat zijn de thema’s van haar tentoonstelling # WALKS # als aanvulling op haar gelijknamige boekproject.

De finissage van deze tentoonstelling is op 17 september.

 

Herhaling

Iedere dag liep ze dezelfde ronde. En vervolgens vond er in haar atelier een reeks van aaneengeschakelde handelingen plaats. Een eindeloze herhaling, als bij een theeceremonie. Korth print de foto’s, dompelt ze, weekt ze, splitst het papier, strijkt het, kreukt het, strijkt het. Het flinterdunne Awagami papier wordt bijna immaterieel, de foto een zee van subtiele grijzen waarin de vegetatie in vanzelfsprekende eenvoud is zoals ze is.

 

En…

Voor de tentoonstelling schrijft Korth het woord ‘en’ eindeloos herhalend achter elkaar door op de grond waarbij de reeks van woorden, zoals de IJssel, stromend door de Grote zaal lopen. Tegen het eind van de expositie zullen de woorden bijna verdwenen zijn, weggesleten door de voeten die er overheen zijn gegaan – teken van de verstreken tijd die hier dan letterlijk is af te lezen.

Op 29 juli voerde Ellen Korth samen met danser Emma Hanekroot en muzikanten Phyllis en JP Lewis een performance uit.

 

Verandering

Middels geluid, beeld en objecten staan de natuur en de herhaling binnen # WALKS # centraal en gaan ze voort. Kiemen, groeien, bloeien, vrucht dragen, neergeslagen worden. Wat overblijft vertegenwoordigt alles wat weggenomen is. Korths werk toont overwegend een natuurlijk landschap, maar beïnvloeding door de mens en sporen van een stedelijke omgeving zijn onontkoombaar aanwezig.

 

Boekproject

# WALKS # is het dertiende kunstboek van Ellen Korth waarin negenenveertig zwart-witfoto’s zijn geselecteerd. Deze zijn vervolgens in zeven mappen gebonden, en samen met een routeboekje verpakt in een doos. Het delicate Japanse Kozo papier dwingt de lezer naar traagheid en aandacht, het bladeren levert de visuele tegenhanger van een meditatieve wandeling.

 

Tip: IJsselbiënnale 2023

Tijdens de tentoonstelling vindt ook de IJsselbiënnale 2023 plaats: een tweejaarlijkse internationale buitententoonstelling met kunstwerken langs de IJssel. Dit jaar is de titel Grondtonen en staat de verhouding tussen mens en landschap centraal. Korths tentoonstelling is met de aandacht voor natuur en de veranderingen hierin een aanvulling op het culturele aanbod van deze zomer in Deventer en omstreken.

<https://ijsselbiennale.nl/ijsselbiennale-2023/buitententoonstelling-2023/>

 

Foto's op deze webpagina: © balx