Expositie
Gemeente Deventer
Prins Bernhard Cultuurfonds
Expositie
Beeld
Henk Peeters, Veren (detail)
4
Bas van der Wal: TRUF
Gemeente Deventer
Prins Bernhard Cultuurfonds

Finissage Matter over Mind: De Kunst van het Toeval

Op zaterdag 23 juli wordt van 14:00 tot 16:30 de groepstentoonstelling, getiteld Matter over Mind, afgesloten met een finissage waarop dieper wordt ingegaan op het begrip ‘toeval’.

 

Lezing over toeval door prof. dr. Klaas Landsman

De middag begint met een korte lezing van hoogleraar mathematische fysica Klaas Landsman, die dit jaar de Spinozaprijs toegekend heeft gekregen. Prof. dr. Landsman schreef in 2018 het boek ‘Naar alle (on)waarschijnlijkheid - Toeval in de wetenschap en filosofie’. Wat is toeval eigenlijk? Bestaat het wel? Hoe kunnen we toeval interpreteren en welke rol speelt deze in ons leven? Landsman deelt de bevindingen uit zijn onderzoek en zijn persoonlijke ervaringen met het begrip toeval. Hij gaat ook in op de rol van toeval in de beeldende kunst, met speciale aandacht voor de complexe relatie tussen toeval en abstractie.

De lezing is gefilmd en terug te zien op Instagram.

De slides van de lezing kun je hier downloaden: Toeval-2022-Deventer-v2.pdf (pdf, 31.6MiB).

 

Kunstenaarsgesprek

De vier kunstenaars in Matter over Mind gaan in hun werk uit van hun materiaal en geven deze een zekere autonomie. Zij bepalen de kaders, maar uiteindelijk krijgt het materiaal de ruimte om af te wijken van het oorspronkelijke plan. Hun werken lijken dan ook een zekere toevalligheid in zich te hebben. Maar is dat ook zo? De vier deelnemende kunstenaars, Ide André, Roos Vogels, AKMAR en Bas van der Wal, gaan tijdens het kunstenaarsgesprek onder leiding van curator Hanna Jansen met elkaar en Landsman in gesprek. De kunstenaars vertellen meer over hun werkproces, en hoe deze zich heeft ontwikkeld. Het publiek wordt aangemoedigd om mee te praten en vragen te stellen.

Het kunstenaarsgesprek is gefilmd en terug te zien op Instagram.

 

Een verslag van deze middag kun je hier downloaden:

finissage-matter-over-mind.pdf (pdf, 286.7KiB)