Nu te zien: Takanori Suzuki
Takanori Suzuki Does Zero mean volunteer?
Bezoek
Banieren Openingstentoonstelling
Nu te zien: Henk Peeters e.a.
Dolf Verlinden, I LOVE YOU, 2021, hout; acrylverf; olieverf en spanband, per paneel  3437.5 x 3734.5 x 0.7 cm; panelen uitgelegd 412.5 x 448.5 cm (11 x 13 panelen)
City DNA Deventer
City DNA - Deventer: Lu Xinjian
Agenda
IJsselbiënnale 2021
Educatie
Eerste workshop
Verhuizing
Dak EICAS
Archief
Franck Gribling
Over EICAS
Beeld
Zomerexpositie 2022
Karina Puuffin
Matter over Mind
Expositie
Word Vriend
Turn Brown: Semna van Ooy
Color – Construction / diptiek 5: Semna van Ooy
Agenda
Atelier Franck Gribling
Archief
VE 16-01 l berken triplex l 2016 l Koos van der Sloot
Witje serie B: Corrie de Boer
De macht van kunst
Wismar 1: Jan Henderikse
Cirkel: Corrie de Boer
You can lock me, but you can't lock the clock
Over EICAS
Hegius
Museumwinkel
Ellen Korth
Ellen Korth
Abundant Emptiness: J.A. Mulder
Untitled: Esther de Graaf
IJssel: Jonas Snijder
THIN AS AIR: Esther de Graaf
Vacatures
Vlaggenbos: Visuals by nature
J.A. Mulder en Esther de Graaf
Posterontwerp aankondiging IJsselbiënnale 2021
Posterontwerp Museum EICAS preview
Posterontwerp Tegendraads
Posterontwerp IJsselbiënnale in Museum EICAS preview 2021
Vaste collectie
4
Bibliotheek
Cover van het boek
Zomerronde: gratis rondleiding
Museum EICAS entreekaartjes

Financiën

ANBI-status

EICAS heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat maakt uw zakelijke of particuliere bijdrage aan het museum fiscaal aftrekbaar. Schenken aan EICAS levert u dus belastingvoordelen op.

EICAS staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam: "Stichting EICAS (European Institute for Contemporary Art and Science)".

Kamer van Koophandel nummer: 70080313

RSIN/fiscaal belastingnummer: 858132278

Bankrekeningnummer: NL77 TRIO 0338.7753.23

Beleidsplan en meerjarenbegroting

EICAS ontvangt (vooralsnog) geen rijks-, provinciale - en gemeentelijke subsidies (wel heeft de gemeente financieel bijgedragen aan een van de exposities). Zowel in de fase van de totstandkoming als daarna is EICAS uitsluitend aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten, schenkingen en legaten. Het creëren van een financieel draagvlak voor oprichting en exploitatie van het museum is daarom van het grootste belang.

EICAS heeft een Beleidsplan en een Meerjarenbegroting opgesteld met ruimte voor financiële bijdragen van derden. Daarbij kunt u denken aan eenmalige of structurele bijdrages, garantiesubsidies, leningen, participaties enz. Welke private partijen zijn bereid een financiële bijdrage te leveren? Neem contact op met kooshoogland@eicas.nl of +31(0)6 536 105 20.

 

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020.pdf (pdf, 113.0KiB)

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2020.pdf (pdf, 386.3KiB)

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021.pdf (pdf, 372.5KiB)

Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2021.pdf (pdf, 215.1KiB)

Beleidsplan 2022-2023-2024
Beleidsplan 2022-2023-2024.pdf (pdf, 322.9KiB)

Meerjarenbegroting 2022-2023-2024
Meerjarenbegroting 2022-2023-2024.pdf (pdf, 134.2KiB)

 

Beloningsbeleid:

Art. 3 Statuten Lid 2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Lid 3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. De stichting heeft 50 vrijwillige medewerkers.