petrichor
Nu te zien
Franck Gribling
Bezoek
Posterontwerp Museum EICAS preview
Missie
Beeld
Word Vriend
Turn Brown: Semna van Ooy
Verwacht
Atelier Franck Gribling
Color – Construction / diptiek 5: Semna van Ooy
IJsselbiënnale 2021
De macht van kunst
Wismar 1: Jan Henderikse
Witje serie B: Corrie de Boer
Cirkel: Corrie de Boer
You can lock me, but you can't lock the clock
Over EICAS
Hegius
Shop
Ellen Korth
Ellen Korth
City DNA - Deventer: Lu Xinjian
Abundant Emptiness: J.A. Mulder
Untitled: Esther de Graaf
THIN AS AIR: Esther de Graaf
IJssel: Jonas Snijder
Vacatures
Vlaggenbos: Visuals by nature
ZERO in Hegius: Eva Westra
J.A. Mulder en Esther de Graaf
Posterontwerp aankondiging IJsselbiënnale 2021
Posterontwerp Museum EICAS preview
Posterontwerp Tegendraads
Posterontwerp IJsselbiënnale in Museum EICAS preview 2021
Vaste collectie
4
petrichor

Financieel

Financieel beleidsplan

EICAS ontvangt (vooralsnog) geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies. Zowel in de fase van de totstandkoming als daarna is EICAS uitsluitend aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten, schenkingen en legaten. Het creëren van een financieel draagvlak voor oprichting en exploitatie van het museum is daarom van het grootste belang.

EICAS heeft een ondernemingsplan/business model opgesteld met ruimte voor financiële bijdragen van derden. Daarbij kan gedacht worden aan eenmalige of structurele bijdrages, garantiesubsidies, leningen, participaties enz. Welke private partijen zijn bereid een financiële bijdrage te leveren? Neem contact op met kooshoogland@eicas.nl of +31(0)6 536 105 20.

EICAS is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

 

Openingsbalans
openingsbalans-stichting-EICAS.pdf (pdf, 182.1KiB)

Toelichting:
De Stichting EICAS is opgericht op 14 november 2017. Op de vermelde openingsbalans staat een donatie vermeld van €1.000,– . De oprichtings- en andere kosten worden per 31 december verwerkt.

Jaarverslag 2017
jaarverslag-stichting-EICAS-2017.pdf (pdf, 29.7KiB)

Jaarverslag 2018
jaarverslag-stichting-EICAS-2018.pdf (pdf, 47.2KiB)

Balans per 31 december 2018
balans-stichting-EICAS-per-31-december-2018-1.pdf (pdf, 391.2KiB)

Winst- en Verliesrekening 2018
winst-en-verliesrekening-EICAS-2018.pdf (pdf, 220.6KiB)

Toelichting Jaarrekening 2018
toelichting-jaarrekening-EICAS-2018.pdf (pdf, 90.1KiB)

Jaarverslag 2019
jaarverslag-stichting-EICAS-2019.pdf (pdf, 414.8KiB)

Winst- en Verliesrekening 2019
winst-en-verliesrekening-EICAS-2019.pdf (pdf, 167.5KiB)

Toelichting Jaarrekening 2019
toelichting-jaarrekening-EICAS-2019.pdf (pdf, 20.7KiB)

Beleidsplan 2019 – 2024
beleidsplan-EICAS-2019-2024.pdf (pdf, 1.1MiB)

Jaarverslag 2020
jaarverslag-stichting-EICAS-2020.pdf (pdf, 113.0KiB)

Jaarcijfers 2020
2020-jaarcijfers.pdf (pdf, 386.3KiB)

 

Beloningsbeleid:
Art. 3 Statuten Lid 2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Lid 3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. De stichting heeft vooralsnog geen personeel.