.
Museumkaart vanaf 1 juli bold
Nu te zien: 02
02 Affiche
Bezoek Museum EICAS
Ingang EICAS gesloten juni 2024
.
Museumkaart vanaf 1 juli bold
Steun Museum EICAS
Nulpijl
Museumregister
Logo Geregistreerd Museum met witte rand
Agenda
IJsselbiënnale 2021
Verwacht: Ode aan de verwondering
Ode aan de verwondering
Vacatures
Vlaggenbos: Visuals by nature
Archief
Franck Gribling
Over Museum EICAS
Hegius
Educatie
Eerste workshop
Museumwinkel
Ellen Korth
Bibliotheek
Cover van het boek
Nul- en ZERO-beweging
4
City DNA Deventer
City DNA - Deventer: Lu Xinjian
Roland Kuit
NUL = TAAL
davidkremers
aphondcremer
Leo Erb
leowebwi
Ronald A. Westerhuis
02
Altijd in beweging
Theo Beerendonk, Driehoek rood, zwart en groen, 1967
Audio to data
Portfolio Daniel_vafs gang gang
'Image <> Word'
DJB Paneel d An Ellipsis of the Object
Expositie Frits Grimmelikhuizen
Corona collage nr 016 2021
Gravend naar de toekomst
The Points of no Return Digging Up The Future Mu.ZEE 2021 web
Museumnacht 2023
24 uur Hanze label cirkel
Transtonations
Transtonations
# WALKS #
Z15.13_1005892f_SW
Schilderij voor Bavink
Schilderij voor Bavink
Tentoonstelling Informeel & Readmade
Informeel&Readymade poster def.202303
Ronald de Ceuster
IMG_2559
Nulweek
Logo Nulweek
Verhuizing
Dak EICAS
Openingstentoonstelling Henk Peeters en anderen
Dolf Verlinden, I LOVE YOU, 2021, hout; acrylverf; olieverf en spanband, per paneel 3437.5 x 3734.5 x 0.7 cm; panelen uitgelegd 412.5 x 448.5 cm (11 x 13 panelen)
Takanori Suzuki
Takanori Suzuki Does Zero mean volunteer?
Zomerexpositie 2022
Karina Puuffin
Matter over Mind
Expositie
Virtual Eggs / Schetsen en Verzen
VE 16-01 l berken triplex l 2016 l Koos van der Sloot
Zomerronde: gratis rondleiding
Museum EICAS entreekaartjes
De macht van kunst
Wismar 1: Jan Henderikse
Color – Construction / diptiek 5: Semna van Ooy
Witje serie B: Corrie de Boer
Atelier Franck Gribling
Cirkel: Corrie de Boer
You can lock me, but you can't lock the clock
Ellen Korth
Abundant Emptiness: J.A. Mulder
Untitled: Esther de Graaf
IJssel: Jonas Snijder
THIN AS AIR: Esther de Graaf
J.A. Mulder en Esther de Graaf
Posterontwerp aankondiging IJsselbiënnale 2021
Posterontwerp Museum EICAS preview
Posterontwerp Tegendraads
Posterontwerp IJsselbiënnale in Museum EICAS preview 2021
Beeld

Privacyverklaring, disclaimer en cookieverklaring

Privacyverklaring

Museum EICAS vraagt soms om persoonsgegevens. Gegevens die nodig zijn om onze taken te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van uitnodigingen en nieuwsbrieven, het maken van een reservering voor een rondleiding of arrangement, of voor het aangaan van een overeenkomst. Museum EICAS beperkt het verwerken van persoonsgegevens tot een mininum. Zo vragen we bijvoorbeeld in de online ticketshop een aantal persoonsgegevens: deze gegevens zijn nodig om de bestelde diensten of producten correct te kunnen afleveren.

Bescherming, toestemming en beveiliging

Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om en zorgen wij voor een adequate bescherming. Bij het verwerken van de persoonsgegevens nemen wij de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

 • Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor taken die buiten de reguliere museale bedrijfsvorming vallen, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gevraagd en verkregen. Toestemming kun je altijd weer intrekken.
 • De persoonsgegevens worden met niemand gedeeld, tenzij het delen van de gegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de verantwoordelijke, of verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden (gegevens worden in het laatste geval geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar naar personen).
 • Wij zorgen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Wij leggen persoonsgegevens vast in het systeem dat wij gebruiken om een taak uit te voeren. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die ze nodig hebben om een taak uit te voeren. We bewaren persoonsgegevens zo kort mogelijk. Daarbij rekeninghoudend met de wettelijk verplichte termijnen die gelden voor het bewaren van bepaalde gegevens.
 • Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan is toegestaan en/of wettelijk verplicht is.
 • Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

 Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Museumbezoek

In en buiten het museum worden voor beveiligingsdoeleinden camerabeelden gemaakt. Het doel daarvan is om de veiligheid van bezoekers, het personeel en van de kunst zo goed mogelijk te bewaken.

Beeldmateriaal

Tijdens evenementen, zoals de opening van een nieuwe tentoonstelling, wordt er beeldmateriaal gemaakt dat wordt gebruikt als sfeerimpressie of om verslag te doen van deze evenementen. Dit valt onder de uitzondering journalistieke doeleinden, zoals te vinden is in de Uitvoeringswet AVG. Wil je niet herkenbaar in beeld worden gebracht, laat dit dan weten aan de fotograaf. Het fotograferen van minderjarigen en wilsonbekwamen zal uitsluitend plaatsvinden met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

Voor het overige beeldmateriaal dat wordt gemaakt in of namens het museum en waarbij bezoekers herkenbaar in beeld zijn, geldt dat hiervoor toestemming aan betrokkene wordt gevraagd.

Websitebezoek

Op de website van Museum EICAS worden verschillende diensten aangeboden. Zoals bijvoorbeeld het kopen van een entreekaartje of het plaatsen van een verzoek om een rondleiding. In alle gevallen vragen wij om persoonsgegevens, om de vraag zo goed mogelijk af te handelen.

We maken daarbij ook gebruik van cookies, analytics en andere technieken. Deze gegevens worden geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Wij kunnen ook vragen om de volgende persoonsgegevens bij online-tickets, e-mailcommunicatie en aanvraag- en contactformulieren. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Voor– en achternaam
 • Adres (voor toezending uitnodigingen per post)
 • Woonplaats en landgegevens
 • Telefoonnummer (voor de nog in te richten webshop)
 • E-mailadres
 • Overige informatie (bv voor de nieuwsbrief)
 • IP-adres

Donateurs

Voor donateurs van Museum EICAS geldt dat we de volgende gegevens verwerken:

 • Voor– en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Indien nodig: informatie die nodig is om de gift af te kunnen trekken in de aangifte inkomstenbelasting van de donateur.

Sponsoren

Voor sponsoren van Museum EICAS geldt dat de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor– en achternaam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon

Aanvragen rondleiding of andere museumactiviteit

Bezoekers die een rondleiding of een andere museumactiviteit reserveren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor– en achternaam contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Taalvoorkeur
 • Land
 • In geval van kinderen zal buiten de gegevens van de ouder/ verzorger de voornaam en de leeftijd van het kind/ kinderen worden gevraagd
 • Overige informatie die vrijwillig wordt gegeven
 • IP-adres dat automatisch wordt toegevoegd wanneer je op de website een formulier invult en verzendt

Vrijwillige medewerkers

Afhankelijk van de context en taak verwerkt Museum EICAS de volgende persoonsgegevens van vrijwillige medewerkers:

 • Voor– en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Administratienummer
 • Gegevens die noodzakelijk zijn vanwege een overeengekomen (vrijwillige) arbeidsvoorwaarden- of stageovereenkomst

       3. Eigen gegevens inzien of aanpassen?

Wil je weten welke informatie wij verzamelen? Je kunt een verzoek indienen om je gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen als ze niet kloppen, af te schermen of te vernietigen. Je kunt ook opvragen welke van je gegevens zijn gebruikt en voor welke taken.

      4. Vragen en klachten

Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons secretariaat via info@eicas.nl. Indien gewenst, wordt een afspraak met je gemaakt. Als je van mening bent dat Museum EICAS niet overeenkomstig dit privacy statement of de geldende privacywetgeving handelt, kun je je eveneens wenden tot ons secretariaat. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop Museum EICAS met je klacht om gaat, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de landelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Disclaimer

Auteursrecht

Op deze website is het Nederlands Recht van toepassing. Ter aanvulling daarop / verduidelijking daarvan is deze disclaimer opgesteld.
De informatie op de website van Museum EICAS valt onder het auteursrecht van Museum EICAS. Wij hebben er alles aan gedaan om onvolkomenheden in de teksten tegen te gaan en hebben alle informatie op de website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er is veel aandacht besteed aan de juistheid en volledigheid van alle teksten. Museum EICAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op de website of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Beeldrecht

Museum EICAS streeft ernaar de rechten van het beeldmateriaal met betrekking tot de collectie volgens wettelijke bepalingen te regelen en alle rechthebbenden te achterhalen. Museum EICAS stelt naams– en bronvermelding op prijs bij collectie-items en overige afbeeldingen in het publieke domein.

Indien het object afkomstig is uit de collectie van Museum EICAS dient vermeld te worden: “collectie Museum EICAS”. Afbeeldingen op deze website mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt of gedupliceerd worden.

Op sommige afbeeldingen kan beeldrecht rusten. Wanneer je afbeeldingen van kunstwerken wilt gebruiken van makers die in leven zijn dan wel nog geen 70 jaar geleden overleden zijn, neem dan contact op met Pictoright, de auteursrechtorganisatie voor visuele makers in Nederland. Deze organisatie treedt in Nederland op als representant van de rechthebbenden, stelt de tarieven vast voor reproductie van afbeeldingen en int bij degene die afbeeldingen reproduceert de gelden.

Portretrecht

Museum EICAS heeft ernaar gestreefd de rechten van foto’s (o.a. portretrecht), illustraties en andere beelden volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog wenden tot info@eicas.nl.

Inhoud

De inhoud van deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van functionele sessie-cookies

Wij gebruiken functionele sessie-cookies om het reserveringsproces goed te laten werken. Hierbij maken we gebruik van de service van ticketunie.com. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker