ZERO is de onmeetbare zone waarin een oude toestand overgaat in een onbekende nieuwe. ZERO staat voor nieuwe mogelijkheden. Een nieuw begin, a new beginning, ein neuer anfang. WELKOM BIJ MUSEUM EICAS PREVIEW!

‘Het niets als tegenhanger van de materie en als filosofisch vraagstuk maakt al vanaf het allereerste begin deel uit van onze wereld. Toch is het bovenal de volheid, het materiële dat zich aan onze zintuigen opdringt. Als geen andere kunststroming hebben de kunstenaars van ZERO een unieke tussenpositie gekozen door zich bezig te houden met de sensibilisering van dat waarvan we denken dat het niet zichtbaar is en hun artistieke denken en handelen te richten op datgene wat het materiële omringt, zichtbaar maakt en transformeert. Zo ontstaat een meeromvattend begrip van de dingen en de wereld.’ Uit: ZERO Let us explore the stars, Dirk Porschmann en Margriet Schavemaker, 2015, Stedelijk Museum Amsterdam

De kunst van ZERO zoekt op meerdere vlakken de grenzen op, speelt daarmee in op onze emotie en ons verstand, raakt aan technologie en filosofie en stelt vragen bij ons waarnemingsvermogen.

EICAS opent begin 2022 haar deuren aan de Nieuwe Markt 23 in Deventer. Tot die tijd zit Museum EICAS preview in het pand aan de Polstraat 6a. De vaste collectie van Museum EICAS preview bestaat uit werk van de Nul-kunstenaars Henk Peeters, Jan Henderikse, Armando, Jan Schoonhoven en herman de vries. De tijdelijke expositie laat werk zien van verschillende hedendaagse kunstenaars. Tot zondag 28 februari is het werk van Corrie de Boer en Semna van Ooy te zien tijdens de expositie TEGENDRAADS.