EICAS-pause to wonder

Uniek museumproject: wetenschap en kunst

In EICAS staat het raakvlak tussen wetenschap en kunst centraal. EICAS organiseert ontmoetingen tussen kunstenaars en wetenschappers, congressen, lezingen, debatten en workshops. Met geïnteresseerde partners binnen de Europese Unie wordt een samenwerkingsverband aangaan, in het bijzonder in de naburige regio’s in Duitsland.

EICAS preview

Tot gereedkomen van het Hegiusgebouw aan de Nieuwe Markt 23 heeft EICAS van de NV Bergkwartier | Mij tot Stadsherstel het pand Polstraat 6A in gebruik als expositieruimte (500 m2). EICAS organiseert daar de komende anderhalf jaar, naast een vaste exposite met kunstenaars uit de naoorlogse ZERO/Nul-periode (Henk Peeters, Jan Henderikse, Armando, herman de vries), wisselexposities met hedendaagse kunstenaars van onderzoekende en vooruitstrevende kunst (o.a. Annesas Appel, Michiel Schierbeek, Jonas Snijder, Bas van der Wal, Anneke Walvoort).

‘Pause to wonder’ (Albert Einstein)

De kunstenaars van de Nederlandse Nul-groep, ingebed in de brede internationale ZERO beweging lijken het concept ‘upclyclen’ avant-la-lettre te hebben uitgevonden. Nul-kunstenaars hadden een scherp oog voor hergebruik en potentie van nadrukkelijk niet-artistieke materialen. Bewustwording is een sleutelbegrip – van mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Nul-kunstenaars zagen de mogelijkheden van het alledaagse. Gaven betekenis aan het betekenisloze en esthetiseerden het doodgewone.

De Nederlandse Nul-groep: v.l.n.r. Jan Henderikse, Jan Schoonhoven, Armando, Henk Peeters

Het is deze vrijheid van geest die ZERO kenmerkte: die de praktische uitvoering destijds niet altijd even makkelijk maakte, maar evengoed verklaart waarom het gedachtegoed ook vandaag de dag nog levensvatbaar en invloedrijk is.

De exposerende hedendaagse kunstenaars zijn stuk voor stuk, weliswaar met eenentwintigste eeuwse media, even onderzoekend en vernieuwend bezig.

Het EICAS-succes is ‘mindblowing’

De laatste jaren rijzen private musea als paddenstoelen uit de grond. Bijvoorbeeld het museum Voorlinden van Joop van Caldenborgh in Wassenaar; in Gorssel het museum MORE van Hans Melchers, met een dependance in een kasteeltje in Ruurlo. In Delden het museum NoHero en in Lisse het LAM museum. In Wageningen staat Het Depot van de stichting Utopa (Loek Dijkman) met prachtige beelden van Eja Siepman van den Berg in het landhuis Hinkeloord. Kortom, culturele belangstelling van rijke kunstverzamelaars, industriëlen en mecenassen genoeg. Je hebt zakelijk goed geboerd en je wilt wat terugdoen voor de samenleving. Geldt dat nou ook voor het EICAS-initiatief? Op dit moment nog niet. Net als de Nul-kunstenaars uit de jaren vijftig en zestig is EICAS vanuit het niets, ZERO/Nul, begonnen. Inmiddels is er een pand, een fantastische collectie in bruikleen en loopt de funding voorspoedig middels de projecten ‘Connected Partner’ en ‘Founders’.

Participatie komt voort uit liefde voor de kunst, esthetiek en zuiverheid. Volgens de Griekse filosoof Plato wakkeren ‘het goede, ware en schone’ het verlangen om goed te doen, de drang naar juiste kennis en de zoektocht naar schoonheid aan. Echt een 21ste eeuws project om bij te horen.

U wordt uitgenodigd als Connected Partner of Founder in EICAS te participeren. Maak dit fantastische eenentwintigste eeuwse project tot het uwe. Indien u overweegt om als Founder of Connected Partner bij te dragen aan EICAS neemt u dan contact met ons op. Wij leggen u graag uit wat de (fiscale) voordelen voor u en voor ons zijn. Ook verwelkomt EICAS u graag als Vriend, voor een bedrag vanaf € 25,- per jaar.